A Torredembarra parlar de gralles és sinònim de castells, de gegants, de matinades, de festa. Les primeres referències de grallers torrencs ens remunten al segle XIX. Tornem a tenir-ne notícies durant la dècada de 1930 i acaben desapareixent durant la llarga dictadura. El 1976 es recupera la presència de la gralla als carrers de la vila i, des de llavors, ja no ha deixat mai de sonar. Sobretot per la festa major però també en altres moments al llarg del calendari festiu torrenc. La presència de la gralla a Torredembarra, però, no s’entendria sense tenir en compte la pròpia història musical de la vila. Els primers cors parroquials, la construcció de l’orgue de l’església, les primeres orquestres i l’eclosió de la música popular a tots nivells a partir del s. XX. Aquest text recull la relació de Torredembarra amb el món graller però també pretén fer una aproximació a la història musical de la vila.

© del text: David Morlà

© de les imatges: els seus autors

© de l’edició: Grallers de la Torre

ISBN: 978-84-09-06519-6

D.L.: T-672-2019