Col·lecció de portades de programes de la Festa Major de Santa Rosalia.

Programes extrets de:

  • Col·lecció personal David Morlà Gómez
  • Col·lecció personal família Huguet-Ortega
  • Col·lecció personal Albert Vilaseca Canals
  • Col·lecció personal Anna Maria Garcia Cantero
  • Col·lecció personal Rafel Núñez Cañellas
  • Solsona Llorens, Lluís (2005): La festa Major de Torredembarra (1849-1950), segons la premsa. Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra.